Mgr. Pavlína Zrůstová

Bakalářská práce

Trh práce v okrese Svitavy (regionálně geografická analýza)

Labour market in the Svitavy district (regional geographical analysis)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem situace na trhu práce v okrese Svitavy od roku 1989. Pozornost je věnována zaměstnanosti na konci osmdesátých let, transformaci regionální ekonomiky a jejímu vlivu na strukturu zaměstnanosti. Dále je sledován vývoj nezaměstnanosti a tvorba pracovních míst do roku 2008. V návaznosti je podrobně analyzován trh práce v roce 2009 spolu s uplatnitelností problémových skupin …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the situation on the labour market in the Svitavy district after the year 1989. Attention is paid to employment at the end of the eighties, the transformation of regional economy and its influence on occupational mosaic. Another part is concerned with development of unemployment and creation of new job opportunities until the year 2008. In connection with this, the labour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucie Hanáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie