Iveta Výrostová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Xenofobní a stereotypní postoje studentů sociální práce

Anotace:
Tato práce se zaměřuje na stereotypní a xenofobní postoje studentů sociální práce. Teoretickou část otevírá téma jinakosti a problémy s jejím přijetím. První kapitola se zaměřuje na vnímání odlišností a dichotomizací světa na vlastní a cizí skupinu. Dále pojednává o vzniku stereotypů, xenofobie a homofobie, které s problematikou jinakosti úzce souvisí. Druhá kapitola obsahuje koncepci postojů a techniky …více
Abstract:
The research is focused on the stereotypical xenophobic attitudes of students of social work. The theme of otherness and problems with its adoption is opening the theoretical part. The first chapter is focused on the perceived differences and dichotomy between own and foreign group. Further it discusses the formation of stereotypes, xenophobia and homophobia that are closely related together with otherness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Závrská
  • Oponent: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc