Theses 

Sociálně patologické jevy na základních a středních školách – Bc. Zdenka Vašíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zdenka Vašíčková

Diplomová práce

Sociálně patologické jevy na základních a středních školách

Sociopatological phenomena at the secondary and high schools

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou sociálně-patologických jevů, zejména drog ve školním prostředí, jejich prevencí, důležitostí rodiny a vlivem prostředí na přítomnost těchto sociálně-patologických jevů. Je zaměřena především na identifikaci a rozdělení omamných psychotropních látek. Cílem zkoumání je ověřit si vlastní hypotézy a pokusit se přinést návrhy v prevenci drog ve školních kolektivech.

Abstract: This thesis deals with socio-pathological phenomena, particularly drugs in the school environment, their prevention, the importance of family and it also investigates the influence of environment on the presence of these socio-pathological phenomena. It focuses primarily on the identification and distribution of narcotic drugs and psychotropic substances. Aim of the research is to test my own hypotheses, and try to suggest proposals in drug prevention at schools.

Klíčová slova: škola, mládež, droga, drogová závislost, prevence, preventivní programy, legální a nelegální drogy, agresivita, oběť, rodina

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz