Petra Bílková

Bakalářská práce

Využití podtlakové terapie v chirurgii pohledem sestry

Nurses point of view on the use of vacuum assisted closure in surgery
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podtlakovou terapii a jejím využitím v chirurgii pohledem sestry. Součástí bakalářské práce je část teoretická a část empirická. Teoretická část stručně popisuje rozdělení ran, faktory ovlivňující hojení, kontinuum hojení, débridement a dokumentaci ran. Dále teoretická část zahrnuje charakteristiku podtlakové léčby, popisuje historii, indikace a kontraindikace, výhody a nevýhody …více
Abstract:
This bachelor thesis examines vacuum therapy and its use in surgery from the point of view of a nurse. The thesis includes both theoretical and empirical parts. The theoretical part briefly describes wound distribution, its healing processes and factors influencing it as well as healing continuum, debridement and wound documentation. The theoretical part also includes the charakteristics of vakuum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/squvr/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Hana Hozová
  • Oponent: PhDr. Hana Heiderová, RN

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě