RNDr. Lukáš Jeremias, Ph.D.

Disertační práce

Studium a charakterizace ligandů s P(E)-X skeletem

Study and characterization of P(E)-X ligands
Anotace:
Disertační práce se zabývá studiem přípravy a struktury sloučenin obsahující vazbu P-Te a pro srovnání také analogů s lehčími chalkogeny. Sloučeniny byly charakterizovány fyzikálně chemickými metodami – RTG difrakce, multinukleární NMR a IR spektroskopie – a byly testovány jako ligandy pro komplexotvorné reakce s PdII/PtII sloučeninami. Série chalkogenofosforanů R3PE (E = O, S, Se, Te) byla také studována …více
Abstract:
This thesis deals with study of synthesis and structure of compounds containing P-Te bond and also the synthesis of analogues with lighter chalcogens for the comparison. Prepared compounds were characterized by using X ray diffraction, multinuclear NMR and IR spectroscopy. They were tested as ligands in reactions with PdII/PtII compounds. The series of phosphine chalcogenides R3PE (E = O, S, Se, Te …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Anorganická chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.