Peter Šándor

Diplomová práce

Business Plan: Possibilities of Launching Internal Social Networks at Czech Universities

Podnikatelský plán: Možnosti zavedení vnitropodnikových socialnich sítí na českých vysokých školách
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat vzdělávací prostředí a trendy relevantní pro zavedení interních sociálních sítí na českých vysokých školách. Na základě těchto poznatků vypracovat podnikatelský plán pro zahájení interních sociálních sítí na českých veřejných vysokých školách. První část se zabývá teoretickými východisky tvorby podnikatelského plánu, jakož i jeho použitím, formou a strukturou. Dále zobrazuje …více
Abstract:
The goal of this thesis is to map the educational environment and trends relevant for the implementation of internal social networks at Czech universities. Based on these findings to deliver viable business plan for launching internal social networks at Czech public universities. First part deals with the theoretical background of the business plan formation as well as its usage, forms and structure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Martin Lukeš
  • Oponent: Jan Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48050