Marek Burian

Bakalářská práce

Rizika užívání návykových látek v zemích EU

The risk of substance abuse in the EU countries
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představit alkohol coby návykovou látku a zdůraznit rizika, která jsou spojena s nadměrnou konzumací. Z formálního hlediska je text bakalářské práce členěn do dvou základních částí. První část je teoretická a pojednává o návykových látkách obecně se zaměřením na alkohol a na rizika spojená s jeho konzumací. Druhá praktická část této práce se zabývá vyhodnocením 3 SWOT …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce alcohol as an addictive substance and emphasize the risks associated with excessive consumption. From a formal point of view, the thesis is divided into two basic parts. The first part is theoretical and deals with addictive substances in general with a focus on alcohol and the risks associated with its consumption. The second practical part of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS