Sabina IVANČÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Mýtus krásy, ideál nebo realita?

Myth of beauty, ideal or real?
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá mýtem krásy jako ideálem a dobovým sociálním konstruktem. Zabývám se především ženskou krásou, jejím ideálním vzhledem. V první části představuji pojem krásy a hledám důvody lidské touhy po kráse. V druhé části se věnuji pojmu mýtus krásy a snažím se o analýzu této idealizace. Z větší části jsem se inspirovala knihou Mýtus krásy autorky Naomi Wolf. Třetí část je zaměřena …more
Abstract:
In my bacherol work I am focused on a myth of beauty as an ideal and a social construct of our time. Most of all I am focused on a women's beauty and a look. In first part I present a concept of beauty and I like to find out a reason of human desire for beauty. In the second part I pay attention to the concept of the myth of beauty and I try to analyze such idealization. I was mostly inspired by the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010
Accessible from:: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: Dr. Vladimír Šiler

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

IVANČÁKOVÁ, Sabina. Mýtus krásy, ideál nebo realita?. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philosophy / Philosophy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.