Mgr. Jana Bradávková

Bakalářská práce

Analýza mediálního obsahu v kontextu působení ANO 2011 v politickém systému ČR

Media content analysis in the context of ANO 2011 performance in the Czech political system
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou mediálního obsahu vybraných tištěných deníků v ČR v období před parlamentními volbami 2013. Pozornost je věnována vybraným politickým stranám a jejich předsedům, kteří se těchto voleb účastnili. Cílem této práce je na základě obsahové analýzy zjistit, zda v tomto období vybrané deníky favorizovaly Andreje Babiše a stranu ANO 2011 a zda naopak nevytvářely negativní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the media content in selected newspapers in the Czech republic before parliamentary elections in 2013. Main attention is paid to selected political parties and their chairmen which were participating in this elections. The aim of this work based on the content analysis is to find out if in this period selected newspapers favored Andrej Babiš and his party …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií