Bc. Věra Boučková

Bakalářská práce

Ocenění hodnoty lidských zdrojů v podniku

Appreciation of the value of human resources in the company
Anotace:
Jelikož jsou peněžní prostředky vynakládané na pořízení a udržení lidských zdrojů ve většině firem hlavní složkou nákladů, je nutné analyzovat, zda se tyto náklady vrací podniku zpět v podobě co nejkvalitnějších osob se slibným pracovním potenciálem. Proto se ve své bakalářské práci zaměřím na možnost auditu lidských zdrojů, který nám může pomoci zjistit dostatečné informace na to, abychom dokázali …více
Abstract:
Since in most companies the costs of retention human resources are a major expense it is necessary to analyze if these costs are returning to the company in the form of top quality people with promising potential. Therefore, my bachelor thesis will focus on the possibility of an audit of human resources, which can help discover enough information to enable us to effectively manage human resources in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní