Bc. Dominik Orság

Bakalářská práce

Úroveň znalostí zdravotnických pracovníků o resuscitaci dle platných guidelines na gynekologicko-porodnických odděleních

Quality of knowledge of medical workers of resuscitation according to the valid guidelines in gynecology - maternity wards
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných při neodkladné resuscitaci na gynekologicko-porodnické klinice FN Brno dle Guidelines 2015. Teoretická část se zabývá obecnými aspekty neodkladné resuscitace a neodkladnou resuscitací v nemocničním prostředí. Praktická část si klade za cíl zhodnotit úspěšnost výuky zdravotnických pracovníků v oblasti …více
Abstract:
The Bachelor thesis occupies itself with an issues of the practical skills and theoretical knowledge connected with providing the resuscitation on a gynecology and obstetrics clinic of the University Hospital Brno according to valid Guidelines 2015. The theoretical part is concerned with general aspects of urgent resuscitation and the in-hospital resuscitation. The practical part aims to evaluate the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Jitka Zemanová
  • Oponent: Mgr. Liana Greiffeneggová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta