Bc. Monika Kocourková

Bakalářská práce

cis-2-Bromethynylboronáty a jejich využití v organické syntéze

cis-2-bromoethynylboronates a their synthetic applications
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá stereoselektivitou přípravy 2-bromethenylboronátů bromoborací acetylenu a ověřením možnosti jejich využití ve vybraných syntetických reakcích, Dielsových-Alderových reakcích a Negishiho cross-coupling reakcích. V literární části je přehled informací o halogenboracích alkynů, cross-coupling reakcích 2-halogenalkenylboronátů a Dielsových-Alderových reakcích alkenylboronátů …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with stereoselectivity of preparation of 2-bromoethenylboronates by bromoboration of acetylene and their aplication in choosen synthetic reactions, Diels-Alder reaction and Negishi cross-couplig reactions. The thesis gives a brief survey of alkynes halogenborations, cross-coupling reactions of 2-haloalkenylboronates, and Diels-Alder reactions of alkenylboronates. Details of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.