Sandra VOLAŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Návrh souboru pohybových her a jejich realizace a ověření v rámci dětského letního tábora

Proposal of a set of movement games and their implementation within the summer camp for children
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá návrhem souboru pohybových her a jejich realizací na letním dětském táboře TOM družstvo, který se konal v roce 2018. V teoretické části je popsán význam a funkce her pro děti a mládež. Dále jsou hry roztříděny podle různých kategorií pro přehlednost a lepší orientaci v těchto aktivitách. Největší část zájmu této práce představuje popis a význam celotáborové hry …více
Abstract:
This thesis deals with the design of a set of movement games and their realization at the summer camp TOM družstvo, which took place in 2018. The theoretical part describes the meaning and function of games for children and youth. Furthermore, the games are categorized into different categories for clarity and better orientation in these activities. The biggest part of this thesis presents the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLAŘÍKOVÁ, Sandra. Návrh souboru pohybových her a jejich realizace a ověření v rámci dětského letního tábora. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy