Kateřina SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Model časové řady počtu nezaměstnaných s ohledem na možné předpovědi

Time series model number of the unemployed and regard to possible predictions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá časovou řadou počtu nezaměstnaných s ohledem na možné předpovědi. Po výběru vhodného předpovědního modelu pro časovou řadu počtu nezaměstnaných jsou zkonstruovány předpovědi pro rok 2013 pro jednotlivé kraje České republiky.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the time series of the unemployed with regard to the probable predictions. The predictions of all the regions in the Czech Republic have been constructed for the year 2013 after selecting an appropriate prediction model of the time series of the unemployed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. František Vávra, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Kateřina. Model časové řady počtu nezaměstnaných s ohledem na možné předpovědi. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd