Bc. Pavel Strnad

Master's thesis

Fundamentální analýza vybraných akcií obchodovaných na NYSE

Fundamental analysis of selected shares traded on the NYSE
Abstract:
Cílem diplomové práce je analyzovat vybrané akcie obchodované na NYSE a na základě této analýzy formulovat investiční doporučení. V teoretické části je definován postup fundamentální analýzy a ta je následně prakticky aplikována na vybrané akcie. Závěrem jsou stanovena investiční doporučení.
Abstract:
The aim of this masters thesis is to analyze selected shares traded on the NYSE and based on this analysis to formulate investment recommendations. Approach to the fundamental analysis is defined in the theoretical part of this thesis and is subsequently applied to the selected shares. The thesis is concluded with investment recommendations.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta