Mgr. Štěpánka Jankovská

Bakalářská práce

Příprava kardiomyocytů z embryonálních pluripotentních buněk

Generating cardiomyocytes from pluripotent embryonic cells
Anotace:
Kmenové buňky jsou definované jako buňky se schopností sebeobnovy a schopné vytvořit další typy buněk. Mohou být rozděleny podle jejich diferenciačního potenciálu na buňky pluripotentní, multipotentní a unipotentní. Pluripotentní embryonální buňky dávají vznik všem třem zárodečným listům. In vitro rozeznáváme 3 typy - embryonální kmenové (ES), embryonální zárodečné (EG) a embryonální nádorové buňky …více
Abstract:
Stem cells are defined as cells that are self-renewing and capable of producing other types of cells. They can be divided according to their potentional for differentiation as pluripotent, multipotent and unipotent. Pluripotent stem cells can give rise to cells of all three germ layers. In vitro we differ three types of them - embryonal stem cells (ES), embryonal germ cells (EG) and embryonal carcinoma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta