Dominika LINDAUEROVÁ

Bakalářská práce

Metody gravimetrie a zpracování tíhových dat

Gravimetric methods and processing of gravity data
Anotace:
Tato práce je věnována gravimetrii, experimentální disciplíně geodézie a geofyziky. V úvodu práce jsou popsány základní metody mapování zemského gravitačního pole včetně metody gradiometrie. V další části se práce věnuje pouze pozemní gravimetrii, díky které získáváme nejpřesnější data o zemském poli. Pro pozemní gravimetrii je zpracován teoretický základ a přístrojové vybavení zaměřené na gravimetry …více
Abstract:
This report is dedicated to gravimetry, an experimental discipline of geodesy and geophysics. At the beginning the basic methods of mapping the Earth's gravitational field, including the method of radiometry, are described. In the remaining part of the text only terrestrial gravimetry, thanks to which we obtain the most accurate gravity data, is discussed. Theory of the gravitational field as applied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LINDAUEROVÁ, Dominika. Metody gravimetrie a zpracování tíhových dat. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Geomatika / Geomatika

Práce na příbuzné téma