Karolína KONEČNÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s gestačním diabetes mellitus

The nursing process of pregnant woman with gestational diabetes mellitus
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruchy metabolismu cukru v těhotenství, tedy tzv. gestačním diabetem. Téma gestační diabetes mellitus je v porodnictví velice aktuální z hlediska narůstající incidence, a proto je pro personál poskytující ošetřovatelskou péči důležité znát všechny informace od projevů až k léčbě a kompenzaci. Bakalářská práce se zaměřuje na ošetřovatelský proces u těhotné ženy …more
Abstract:
My bachelor thesis deals with the problem of metabolism of glucose disorder in pregnancy so called gestational diabetes.The topic of gestational diabetes mellitus is very prevalent in obstetrics because of increasing incidence, so it´s really important for nursing stuff to know all the information from symptoms to treatment and compensation. The bachelor thesis focuses on the nursing process of a pregnant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KONEČNÁ, Karolína. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s gestačním diabetes mellitus. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta