Karolína KONEČNÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s gestačním diabetes mellitus

The nursing process of pregnant woman with gestational diabetes mellitus
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruchy metabolismu cukru v těhotenství, tedy tzv. gestačním diabetem. Téma gestační diabetes mellitus je v porodnictví velice aktuální z hlediska narůstající incidence, a proto je pro personál poskytující ošetřovatelskou péči důležité znát všechny informace od projevů až k léčbě a kompenzaci. Bakalářská práce se zaměřuje na ošetřovatelský proces u těhotné ženy …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the problem of metabolism of glucose disorder in pregnancy so called gestational diabetes.The topic of gestational diabetes mellitus is very prevalent in obstetrics because of increasing incidence, so it´s really important for nursing stuff to know all the information from symptoms to treatment and compensation. The bachelor thesis focuses on the nursing process of a pregnant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Karolína. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s gestačním diabetes mellitus. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta