Theses 

Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech (Reality Marketing - marketingová komunikace vybraného produktu) – Ing. Lucie Kratochvílová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Lucie Kratochvílová

Bakalářská práce

Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech (Reality Marketing - marketingová komunikace vybraného produktu)

Specifics of integrated marketing communications in selected industries (Real Estate Marketing - Marketing Communications selected product)

Anotace: Předkládaná bakalářská práce je případovou studií (případovou zprávou) marketingových aktivit vybraného produktu (půdní mezonetový byt). Vychází z obecných teoretických poznatků v oboru marketingové komunikace a dále z oboru realit. V teoretické části se zabývám obecnou problematikou marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu a následně zasazuji tyto teoretické poznatky do oboru realit. V praktické části se následně zabývám průniky teorie s praxí. V závěru své práce pak zdůrazňuji efekt promyšlené marketingové koncepce s dopadem na společnost.

Abstract: Presented thesis is a case study (case report) of marketing activities of the selected product (duplex attic apartment). Based on general theoretical knowledge in the field of marketing and communication in real estate. In the theoretical part I deal with general problems of the marketing mix and marketing communication mix and then I put these theoretical knowledge to the field of real estate. In the practical part I deal with the intersections of theory with practice. At the end of my work I highlight the effect of coherent marketing concept with an impact on the company

Klíčová slova: Marketingový mix, Marketingový komunikační mix, Reality, Nemovitost, Developerská společnost, Marketing mix, Marketing communication mix, Real estate, Property, Development company.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz