Bc. Matěj Groman

Bakalářská práce

Cybersecurity game at KYPO4INDUSTRY testbed

Cybersecurity game at KYPO4INDUSTRY testbed
Anotace:
V poslední době čelí řídící systémy odpovědné za správu technologických procesů zvyšujícímu se počtu počítačových útoků. Zabezpečení řídících systémů vyžaduje rozsáhlé mezioborové znalosti z informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT). Avšak kvůli znalostním a komunikačním mezerám mezi průmyslovými experty a IT specialisty se průmyslové řídící systémy (ICS) mohou stát zranitelnými a …více
Abstract:
Recently, the control systems responsible for the management of industrial processes have been facing an increased number of attacks. Securing control systems require extensive interdisciplinary knowledge from both information technology (IT) and operation technology (OT). However, due to the knowledge and communication gap between engineers and IT specialists, Industrial Control Systems (ICS) can …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma