Theses 

Židovská obec v Jemnici v letech 1918- 1942 – Bc. Mgr. Eliška Šimková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Historie

Bc. Mgr. Eliška Šimková

Bakalářská práce

Židovská obec v Jemnici v letech 1918- 1942

Jewish Community in Jemnice Between the Years 1918-1942

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem židovské obce ve městě Jemnice v období první Československé republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Je zaměřena především na život příslušníků místní židovské komunity až do roku 1942, kdy deportací do Terezína dějiny této židovské obce v Jemnici končí. Práce se věnuje demografii, sociální skladbě, hospodářství, školství a zapojení do společenského života.

Abstract: This Bachelor´s thesis deals evolution of Jewish community in city Jemnice during the first Czechoslovak Republic and Protectorate of Bohemia and Moravia. Major part of the work focuses on live of members local Jewish community by 1942, when Jewish community´s history in Jemnice ends by deportation to Terezín. Work pursues to characteristics of demography, social structure, economy, education and participation in social life.

Klíčová slova: Jemnice, Žid, perzekuce, protektorát, Československo, demografie, sociální skladba, hospodářství, školství, společenský život Jemnice, Jew, persecution, protectorate, Czechoslovak Republic, demografy, social structure, economy, education, social life

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 00:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz