Theses 

Prevence vzniku poruch pohybového systému ve sportovním lezení mládeže – Bc. Dominik UHER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dominik UHER

Bakalářská práce

Prevence vzniku poruch pohybového systému ve sportovním lezení mládeže

Prevention of musculoskeletal disorders in sport climbing of the youth

Anotace: Cílem této bakalářské práce je shrnutí poznatků zabývajících se sportovním lezením mládeže a na základě těchto poznatků dále vypracovat obecná doporučení pro trénink a kompenzaci ve sportovním lezení mládeže. Do práce bylo zařazeno 25 studií, které byly vyhledávány ve vědeckých databázích. Poznatky, získané studiem primárních zdrojů, jsme rozdělili do jednotlivých kapitol dle jejich zaměření. Na základě prostudovaných zdrojů jsme uvedli doporučení pro trénink, rozdělená podle jednotlivých věkových období, spolu se seznamem doporučení pro prevenci vzniku poruch pohybového systému ve sportovním lezení dětí a mládeže. Tato práce poskytuje současné informace o sportovním lezení dětí a mládeže, jež mohou být v rámci tréninku využity k zavedení preventivních opatření proti vzniku zranění, a také k samotné stavbě tréninkového plánu. Také slouží jako přehled nejčastěji se vyskytujících zranění ve sportovním lezení.

Abstract: The aim of this thesis is to sum up current knowledge concerning the topic of sport climbing of the youth and based on this knowledge to create general recommendations for training and compensation in the sport climbing of the youth. There were incorporated 25 studies in this thesis, that were searched in scientific databases. The information, that we gained by studying the primary sources, were divided into chapters according to their focus. Based on the searched studies, we then set several recommendations for training and divided them according to age period. We added the list of recommendations, whose purpose is prevention of musculoskeletal disorders in the sport climbing of the youth. This thesis provides current information about sport climbing of the youth, which can be applied in the training process to prevent injuries and can be used to build the training plan itself as well. The thesis also provides an overview of the most common injuries occurring in the sport climbing.

Klíčová slova: Sportovní lezení, skalní lezení, bouldering, trénink, zranění, děti, mládež

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Zemánek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47530 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

UHER, Dominik. Prevence vzniku poruch pohybového systému ve sportovním lezení mládeže. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:29, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz