Bc. Karolina FILOUSOVÁ

Master's thesis

Kaly z čistíren odpadních vod jako alternativní palivo pro cementárny se zaměřením na společnost Lafarge Cement a.s. Čížkovice

Sludge from the sewage treatment plants as an alternative fuel for the cement works with the focus on company Lafarge Cement a.s. Čížkovice
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na možnost využití čistírenských kalů z průmyslových a komunálních čistíren odpadních vod jako alternativního paliva pro cementárnu Lafarge Cement, a.s. Čížkovice. V teoretické části práce je obecný popis čistírenských kalů, jejich vznik, charakteristika, zpracování a možnosti využití se zvláštní pozorností věnované termickému využití kalů, které je v současné době velmi …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the possibility of usage of the sewage sludge from the industrial and communal wastewater treatment plants as an alternative fuel for the cement mill Lafarge Cement, a.s. Čížkovice. In the theoretical part there is a general description of the sewage sludge, their formation, characteristics, processing and the application opportunities with a particular attention given …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015
Accessible from:: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Věra Kreníková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FILOUSOVÁ, Karolina. Kaly z čistíren odpadních vod jako alternativní palivo pro cementárny se zaměřením na společnost Lafarge Cement a.s. Čížkovice. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí