Bc. Jana Volková

Master's thesis

Vzdělávací program pro členy World Rock’n’Roll Confederation

Education program for members of the World Rock'n'Roll Confederation
Abstract:
Diplomová práce s názvem Vzdělávací program pro členy World Rock´n´Roll Confederation zpracovává návrh nového programu pro vzdělávání porotců pro mezinárodní soutěže v akrobatickém rock and rollu. Teoretická část předkládá na základě četných citací a inspirace z mnoha zdrojů zpracovaný návod na přípravu vzdělávacích programů. Aplikační část zpracovává konkrétní návrh vzdělávacího programu opřený o …more
Abstract:
The thesis titled Education program for members of the World Rock'n'Roll Confederation is drafting a new program for training judges for international competitions in acrobatic rock and roll. The theoretical part presents, on the basis of numerous citations and inspiration from many sources , instructions for the preparation of educational programs. The application part propose a specific educational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta