Bc. Libor Křemeček

Diplomová práce

Pojetí osobnosti pachatele a vliv na kriminální kariéru

The Concept of the Offender’s Personality and the Impact on a Criminal Career
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pojetím osobnosti pachatele a vlivu na kriminální kariéru. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části práce se nejprve nachází objasnění všech důležitých pojmů souvisejících s osobností pachatele a kriminální kariérou. Následně jsou představeny základní kriminologické teorie, vysvětlující hlavní příčiny páchání kriminality. Dále teoretická část …více
Abstract:
The thesis deals with the concept of the offender’s personality and the impact on a criminal career. It is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part first includes explanation of all important terms related to the offender’s personality and his/her criminal career. Subsequently, basic criminological theories explaining the main causes of crime are introduced. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní