Mgr. Marcela Hrbková

Bakalářská práce

Pomník Františka Josefa z Dietrichsteina od Emanuela Maxe na nádvoří rodové hrobky Dietrichsteinů v Mikulově

Monument of Franciscus Josephus von Dietrichstein by Emanuel Max at court of Dietrichstein's family crypt in Mikulov
Anotace:
Anotace: Předmětem bakalářské práce je Pomník Františka Josefa z Dietrichsteina na nádvoří rodové hrobky Dietrichsteinů v Mikulově. Autorem díla byl pražský sochař Emanuel Max. Tato práce se zabývá okolnostmi vzniku pomníku a jeho osudy až do současnosti.
Abstract:
Annotation: The subject of this bachelor work is the Monument of Francis Joseph of Dietrichstein at the tomb of Dietrichstein family in Mikulov. Prague sculpturor, Emanuel Max, was the author of the work. This bachelor work looks at the history of the Monument and its destiny from its creation until the present day.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění