MgA. Nikola Minářová

Bakalářská práce

Filmová adaptace divadelní inscenace a výhody, které přináší prolnutí divadelních a filmových principů.

A film adaptation of a theatre performance and the advantages that come from blending theatrical and film principles
Anotace:
Práce se zabývá zkoumáním divadelnosti v rámci filmové tvorby. Hledá a pojmenovává na konkrétních snímcích střet divadla a filmu. Přenesení díla z jeviště na plátno. Kriticky reflektuje vznik filmového díla z pohledu režie. K reflexi využívá formu deníkových zápisků, které provedou čtenáře všemi fázemi vzniku filmu Hra na hru.
Abstract:
The thesis deals with the investigation of theatricality within filmmaking. It searches for and appoints specific clashes between theater and film. Transferring the work from the stage to the screen and critically reflects the creation of a film work from the point of view of direction. For reflection, it uses the form of diary entries, which guide the reader through all the stages of the creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Irena Kocí, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Minářová, Nikola. Filmová adaptace divadelní inscenace a výhody, které přináší prolnutí divadelních a filmových principů.. Zlín, 2024. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe