MgA. Marek Švestka

Disertační práce

Region Luby - Markneukirchen, jeho historie a význam pro vývoj kontrabasového houslařství

Luby - Markneukirchen Region, its History and Importance for the Development of Double Bass Making
Anotace:
Disertační práce nese název Region Luby - Markneukirchen, jeho historie a význam pro vývoj kontrabasového houslařství. Zabývá se historickým vývojem regionu od počátku 12. století po současnost a zároveň vznikem houslařství. Vysvětluje souvislosti vzniku tohoto řemesla v dané lokalitě od jeho prokazatelných počátků v polovině 17. století a podrobně mapuje jeho vývoj po současnost. Dále se zaměřuje …více
Abstract:
The dissertation is entitled “Luby – Markneukirchen Region, its History and Importance for the Development of Double Bass Making”. It deals with the historical development of the region from the beginning of the 12th century to the present and also with the emergence of violin making. It explains the context of the origin of this craft in the region from its demonstrable beginnings in the mid-17th …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: prof. MgA. Miloslav Jelínek
  • Oponent: prof. Jozef Podhoranský, Bc. Bronislav Bursík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/w7e2m/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hudební umění / Interpretace a teorie interpretace

Práce na příbuzné téma