Bc. Jakub Bohoš

Bachelor's thesis

3D vizualizace územních vztahů obce

3D Visualization of Territiral Relationships within Cadastral Area
Abstract:
Visualisation as the most intelligible method of communication gains importance in recent years in many fields, including education and creating of educational materials. Currently, there is no educational application for visualisation of regional relationships in bigger villages or towns. Applications available so far are usually financially and technically demanding, time-consuming or educationally …viac
Abstract:
Vizualizácia, ako najzrozumiteľnejšia metóda komunikácie, naberá v posledných rokoch na význame okrem iných oblastí aj vo vzdelávaní pri tvorbe výukových materiálov. Momentálne neexistuje vzdelávacia aplikácia, ktorá by sa zaoberala zobrazovaním vzťahov na území väčších obcí. Dostupné simulačné aplikácie a hry majú rôzne nedostatky, ktoré neumožňujú ich využitie vo výuke, či už z dôvodu časovej, finančnej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedúci: Mgr. Lukáš Pevný
  • Oponent: MgA. Helena Lukášová, ArtD., Mgr. Filip Škola

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma