Bc. Šárka Gazdíková

Diplomová práce

Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na Hodonínsku

Liquidation of old ecological loads after crude oil and natural gas extraction in Hodonín area
Anotace:
Gazdíková, Š. Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na Hodonínsku. Diplomová práce. Brno, 2019. Diplomová práce je zaměřena na problematiku starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na Hodonínsku. Vybraná obec Lužice a její katastrální území je podrobeno analýze přírodních podmínek, zmapovány jsou aktuálně řešené staré ekologické zátěže v tomto území a …více
Abstract:
Gazdíková, Š. Liquidation of old ecological loads after crude oil and natural gas extraction in Hodonín area. Diploma thesis. Brno, 2019. This diploma thesis focuses on the issue of old ecological loads after crude oil and natural gas extraction in Hodonín area. Selected municipality Lužice and its cadastral territory are examined in terms of natural conditions. Currently discussed ecological loads …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D.
  • Oponent: Věra Šťastná, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta