Ing. Elmira Orenbayeva

Diplomová práce

Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru

Anotace:
V diplomové práci na téma Hodnocení bonity klienta před poskytnutím úvěru jsou popsané základní pojmy finanční analýzy, ze kterých tato diplomová práci vychází; vstupy pro analýzu podniku, jako předpokladu pro úspěšné hodnocení bonity a teoretický rozbor pojetí bonity podniku, zahrnující popis nefinanční a finanční stránky bonity. Praktická čtvrtá kapitola představuje aplikaci popsané teorie na společnost …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Oldřich Knaifl, CSc.
  • Oponent: Ing. Josel Michael

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance