Theses 

Podnikatelský plán na založení restaurace v zámeckém komplexu Verušičky – Bc. Anna Dostálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Bc. Anna Dostálová

Diplomová práce

Podnikatelský plán na založení restaurace v zámeckém komplexu Verušičky

Business Plan for the Establishment of a Restaurant in the Castle Compound Verušičky

Anotace: Tato diplomová práce je vypracovaný podnikatelský plán na založení restaurace v zámeckém komplexu Verušičky. Součástí podnikatelského plánu je popis lokality, analýza konkurence, dodavatelé surovin a organizační struktura. Zaměřila jsem se také na marketingový a reklamní plán, které jsou, dle mého názoru, klíčem k úspěchu v podnikání. Hlavní částí podnikatelského plánu je finanční plán, který obsahuje tři varianty, optimistickou, pravděpodobnou a pesimistickou. Další částí práce je SWOT analýza a vytyčení silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb. Poslední kapitolou v praktické části jsou dva strukturované rozhovory s odborníky z oboru.

Abstract: This diploma thesis is a business plan for establishing a restaurant in the chateau complex Verušičky. Part of the business plan is site description, competition analysis, raw material suppliers and organizational structure. I also focused on the marketing and advertising plan, which, in my opinion, is the key to success in business. The main part of the business plan is a financial plan that includes three variants, optimistic, probable and pessimistic. Another part of the thesis is SWOT analysis and defining the strengths and weaknesses of the company, opportunities and threats. The last chapter in the practical part consists of two structured interviews with experts in the field.

Klíčová slova: Gastronomie, restaurace, zámek, suroviny, dodavatelé, lokalita, hovězí maso plemene Charolais, podnikatelský plán, marketing, konkurenceschopnost, zaměstnanci, finanční analýza, SWOT

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:52, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz