Bc. Nataliya Hulyayeva

Bakalářská práce

Analýza nástrojů podpory prodeje společnosti ML9

Analysis of sales promotion of ML9 Company
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je„Analýza nástrojů podpory prodeje společnosti ML9“. Práce je rozdělena na dvě častí, teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnovaná problematice podpory prodeje: jejího postavení mezi nástroje komunikačního mixu, jednotlivým formám a nástrojům, které podpora prodeje využívá. V úvodu praktické časti je představena společnost, vybraná pro analýzu. Hlavní část …více
Abstract:
The subject of this thesis is "Analysis tools support the sale of ML9." The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is devoted to promoting the sale, the position of the tools of communication mix, forms and instruments that sales promotion uses. At the beginning of the practical part the company selected for analysis. The main part of this thesis is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní