Bc. Marie Jefremova

Diplomová práce

Studium lidských proteinů vázajících Ser7 fosforylovanou C-terminální doménu RNA polymerázy II

Studies of human proteins interacting with pSer7 CTD of RNAP II
Anotace:
Multi-podjednotkový enzym RNA polymeráza II přepisuje protein kódující geny a jeho největší podjednotka obsahuje C-terminální doménu (CTD). CTD se skládá z tandemově se opakujících heptapeptidů (Tyr1Ser2Pro3Thr4Ser5Pro6Ser7)n a slouží jako vazebná platforma pro různé proteiny posttranskripčních úprav. Tato flexibilní CTD RNA polymerázy II je fosforylována specifickými kinázami během různých fázích …více
Abstract:
Multi-subunit enzyme RNA polymerase II transcribes protein coding genes and its largest subunit contains the C-terminal domain (CTD). CTD consists of tandemly repeated heptapeptide (Tyr1Ser2Pro3Thr4Ser5Pro6Ser7)n to serve as a platform for various binding proteins of post-transcriptional modification. This flexible CTD of RNA polymerase II is phosphorylated by specific kinases during different phases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta