Pavel KOZÁK

Bakalářská práce

Kostel Nejsvětějšího jména Ježíš zvaný Kostel U Ježíška

Church Of The Most Holy Name Jesus Called The Church Of Baby Jesus
Anotace:
Bakalářská práce Kostel Nejsvětějšího jména Ježíš zvaný Kostel U Ježíška zpracovává historii a stavební úpravy výjimečné plzeňské chráněné nemovité kulturní památky kostela U Ježíška a dále se věnuje osobnostem spojeným s touto stavbou. Práce je rozčleněna do několika částí. Nejprve je chronologicky zpracována historie stavby a informace o osobnostech spojených s jejími přestavbami, v dalších částech …více
Abstract:
Bachelor's thesis The Church of The Blessed Name of Jesus, known as The Church U Ježíška, aims to outline the history and the structural alterations of the cultural extraordinary immovable protected landmark of The Church U Ježíška in Pilsen. It also encompasses the historical figures linked to the building. This thesis is divided into several parts. Firstly, it chronicles the church's history and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZÁK, Pavel. Kostel Nejsvětějšího jména Ježíš zvaný Kostel U Ježíška. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Historie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma