Bc. Libuše Slezáková

Bakalářská práce

Hodnocení veřejných zakázek - analýza konkrétního projektu na základě reálných dat

Evalution of public procurements - analysis of a specific project based on real data
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zadávání veřejných zakázek a jejich hodnocení. Charakterizuje základní pojmy z oblasti veřejných zakázek, ukazuje konkrétní způsoby, postupy a metody při zadávání veřejných zakázek. Práce se zabývá vymezením předmětu veřejné zakázky, stanovením hodnotících kritérií, hodnocením nabídek a je provedena analýza konkrétní veřejné zakázky. V práci jsou popsány …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on questions of public procurement and their ranking. It characterizes basic concepts from areas of public contracts, shows particular department, procedures and manners of public procurement. The thesis is concerned with demarcation subject of public contract, designation evaluative criteria and evaluation offers in analysis to specific public contract. In the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní