Bc. Michaela Boučková

Diplomová práce

Risk management v bankách

Risk Management in Banks
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je řízení rizik v bankách. V úvodu mé práce popisuji jednotlivé základní bankovní obchody. Základní bankovní obchody si rozdělím do tří skupin, a to na aktivní, pasivní a bilančně neutrální obchody. V druhé kapitole charakterizuji jednotlivá rizika. Ve třetí části se zaměřím už na to, jak se jednotlivá rizika měří. Zde popíši dvě nejznámější metody měření, a sice metoda VAR …více
Abstract:
My thesis is risk management in banks. At the beginning of my work I describe the various basic banking transactions. Basic banking transactions can be split into three groups, namely active, passive and balance- neutral trades . In the second chapter I characterize individual risk. The third part will focus now on how to measure individual risks. Here I will discuss the two best known measuring methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Oponent: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS