Theses 

Sociální sítě a sociální kapitál – Ing. Petr Lebeda, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Petr Lebeda, MBA

Diplomová práce

Sociální sítě a sociální kapitál

Social Nets and Social Capital

Anotace: Diplomová práce se v obecné části zaměřuje na definici a obsah sociálního kapitálu. Pro tento účel poskytuje přehled základních konceptů a typů sociálního kapitálu včetně jejich hlavních představitelů jako je P. Bourdie, J. S. Coleman. R. D. Putnam, G. C. Loury, F. Fukuyama, D. Halpern. Nedílnou součástí je přehled vybraných metod měření sociálního kapitálu. V aplikační části diplomové práce jsou prezentovány vlastní výsledky analýzy dat z průzkumu Sociologického ústavu AV ČR a porovnávány genderové charakteristiky indikátorů sociálního kapitálu v Kraji Vysočina a Ústí.

Abstract: This thesis part focuses on the definition and content of social capital in the general. For this purpose, it provides an overview of basic concepts and types of social capital, including their main representatives such as P. Bourdie, J. S. Coleman. R. D. Putnam, G. C. Loury, F. Fukuyama, D. Halpern. An integral part is an overview of selected methods for measuring social capital. In the application part of the thesis the results of the own analysis of data from a survey of the Institute of Sociology CR are presented and within the Framework of the analysis gender characteristics of indicators of social capital in the Vysočina region and the Ústí region are compared.

Klíčová slova: Sociální kapitál, koncepty sociálního kapitálu, teorie sociálního kapitálu, typologie a měření sociálního kapitálu.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 04:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz