Bc. Radka Lžičařová

Master's thesis

Spokojenost se vzděláváním na příkladech kurzů v akceleračním programu

Satisfaction with education demonstrated on the training courses in the acceleration program
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku spokojenosti se vzděláváním na příkladech kurzů akceleračního programu. Cílem práce bylo na dvou typických případech vzdělávacích kurzů akceleračního programu zmapovat, co je zdrojem spokojenosti se vzděláváním, zda a jak se spokojenost v průběhu kurzů mění a jak spokojenost se vzděláváním souvisí s učebními výsledky. Práce přináší nové poznatky o vlivu spokojenosti …viac
Abstract:
This thesis is focused on the satisfaction with education demonstrated on the training courses in the acceleration program. The aim was to demonstrate on two typical training courses what the source of the satisfaction with education is, whether or how the satisfaction is changing during the training courses and how the satisfaction is related to teaching results. This thesis brings new findings about …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedúci: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta