Bc. et Bc. Adam Libuša

Diplomová práce

Studies Administration System from the Student's Point of View

Studies Administration System from the Student's Point of View
Anotace:
IT informační systémy pomáhají mnoha organizacím po celém světě dosáhnout svých cílů rychleji a efektivněji. Tato práce se soustřeďuje na systémy používané na univerzitách a institucích vyššího vzdělávání. Hlavním tématem práce je uživatelská role studenta v takovémto systému. Tato práce používá Informační systém Masarykovy univerzity jako modelový příklad. Uvádí seznam aplikací a funkcí informačního …více
Abstract:
Computer based information systems help many organizations around the world achieve their goals faster and in a more effective way. This thesis concentrates on the systems used at universities and higher education institutions. The main topic of the thesis is the role of a student in such a system. This thesis takes the web based Masaryk University Information System as a model example. It lists applications …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma