Pavlína Vrubelová

Diplomová práce

Analýza a zhodnocení hospodaření vybraných měst s majetkem

Analysis and Evaluation of Property Financial Management in Selected Towns
Anotace:
The diploma thesis deals with the evaluation of the management of Lipník nad Bečvou, Kojetín, Mohelnice and Litovel. The first part deals with theoretical knowledge, especially territorial self-governing units, the budgetary system including the municipal budget and municipal property. In the second part, all the cities are presented and based on their background, the analysis of their budget management …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření měst Lipník nad Bečvou, Kojetín, Mohelnice a Litovel. První část se věnuje teoretickým poznatkům, především územně samosprávných celkům, rozpočtové soustavě včetně rozpočtu obce a majetku obcí. Ve druhé části jsou představena všechna města a na základě podkladů provedena analýza jejich rozpočtového hospodaření a hospodaření s majetkem v letech 2012 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Tománek
  • Oponent: Roman Vavrek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava