Lucia Trnovská

Diplomová práce

Produktivita a jej meranie

Produktivita a její měření
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou produktivity a jejího měření. Je rozdělena do dvou částí. V první, metodologické části je popsán teoretický aparát o produktivitě podniku, z níž vychází druhá, praktická část. Ta se věnuje analýze produktivity v podniku EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. Úvodní části se věnují představení společnosti a popisu odvětví, ve kterém společnost podniká. Další kapitoly jsou …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of productivity and its measurement. It is divided into two parts. The first, methodological part describes the theoretical apparatus of total productivity, which the second, practical part is based on. It deals with analyzing of productivity in the enterprise EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. The introductory chapters focuse on the introduction of a company and description …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou produktivity a jej merania. Je rozdelená do dvoch častí. V prvej, metodologickej časti je popísaný teoretický aparát o produktivite podniku, z ktorej vychádza druhá, praktická časť. Tá sa venuje analýze produktivity v podniku EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. Úvodné časti sa venujú predstaveniu spoločnosti a popisu odvetvia, v ktorom spoločnosť podniká. Ďalšie kapitoly …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: Jiří Klečka
  • Oponent: Peter Gajdzica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43538

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management