Kateřina ZAJÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Úroveň znalostí seniorů o možnostech sociální rehabilitace.

Level of senior citizens' knowledge of social rehabilitation
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na úroveň znalostí a informovanosti seniorů o možnostech sociální rehabilitace. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji základní pojmy v oblasti stárnutí a stáří, důsledky stárnutí. Další kapitola je zaměřena na charakteristiku gerontagogiky, popisuji specifika vzdělávání seniorů a didaktické zásady ve stáří. V neposlední …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the level of knowledge and awareness of seniors about the possibilities of social rehabilitation. Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part I describe the basic concepts in the field of aging and old age, the effects of aging. The next chapter is focused on the characteristics of education of seniors , I describe the specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAJÍČKOVÁ, Kateřina. Úroveň znalostí seniorů o možnostech sociální rehabilitace.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta