David Cingroš

Master's thesis

Povaha determinantů spokojenosti zákazníka v retail bankovnictví

The nature of customer satisfaction determinants in retail banking
Abstract:
Cílem práce je analyzovat povahu determinantů spokojenosti zákazníka v oblasti retailového bankovnictví. Analýza je provedena prostřednictvím Kano modelu. V teoretické části práce jsou představeny metody zkoumání zákaznické spokojenosti včetně Kano modelu a jejich vzájemného porovnání. Dále je zde provedena rešerše determinantů zákaznické spokojenosti v oblasti retailového bankovnictví, které jsou …more
Abstract:
The aim of this work is to analyze the nature of the determinants of customer satisfaction in the field of retail banking. The analysis is performed using the Kano model. The theoretical part of the thesis presents methods for examining customer satisfaction, including the Kano model and their mutual comparison. Furthermore, there is a search on the topic of determinants of customer satisfaction in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2020
  • Supervisor: Tomáš Kincl
  • Reader: Michal Novák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81440