Mgr. Petra Janoušková

Bakalářská práce

Kontrastní citlivost, metodika vyšetření, hodnocení získaných dat

Contrast sensitivity - methodics of examination and data evaluation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kontrastní citlivostí a metodikou jejího vyšetření. První kapitoly se věnují neuronům sítnice a částem zrakové dráhy, kde vzniká informace o kontrastu. Dále se věnuje také typům kontrastů, křivce kontrastní citlivosti a klinickému významu jejího testování. Hlavní část práce je věnována popisu odlišných typů testů kontrastní citlivosti, podrobné metodice jejich vyšetření …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with contrast sensitivity and methodics of its examination. The first chapters are devoted to the neurons of the retina and parts of the visual tract which are responsible for genesis of contrast information. Next it deals with types of contrast, contrast sensitivity curve and clinical importance of it’s examination. The main part is devoted to description of different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Veronika Pandoščáková
  • Oponent: MUDr. Magdaléna Bočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie