Martin PÍCHA, DiS.

Bakalářská práce

Zásady přednemocniční a primární nemocniční terapie u úrazu chladem

Principles of prehospital and initial hospital therapy for cold injury
Anotace:
Bakalářská práce na téma: "Zásady přednemocniční a primární nemocniční terapie u úrazu chladem" popisuje a shrnuje aktuální léčbu hypotermie a omrzlin. Je rozdělena na část teoretickou a průzkumnou. V teoretické části se zabýváme fyziologií tepla lidského těla, léčbou a specifiky hypotermie a léčbou omrzlin. V praktické části nalezneme popis průzkumného šetření zaměřujícího se na zkušenosti a znalosti …více
Abstract:
The thesis: "Principles of prehospital and initial hospital therapy for cold injury" describes and summarises current treatment of hypothermia and frostbite. The thesis is divided into theoretical part and research. The theoretical part is focused on physiology of human body temperature regulation, treatment of hypothermia and its specifics and cure of frostbites. The practical part deals with research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Marcel Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍCHA, Martin. Zásady přednemocniční a primární nemocniční terapie u úrazu chladem. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/