Barbora Jarmarová

Bakalářská práce

Vláknina v potravinách rostlinného původu

Fiber in food of plant origin
Anotace:
Literární část práce se zabývá jednotlivými formami vlákniny, zdroji rostlinného původu, ve kterých se běžně vláknina vyskytuje. Dále popisuje možnosti stanovení vlákniny, rozdělení a charakteristiku jednotlivých metod.V praktické části byla provedena analýza vybraných druhů ovoce, zeleniny a potravinového výrobku na obsah nerozpustné vlákniny metodou podle Henneberga a Stohmanna. Získané hodnoty byly …více
Abstract:
The literary part of the bachelor thesis deals with individual forms of fiber, source of plant origin, in which the fiber is present. It also describes the possibilities of fiber determination, distribution and characterization of individual methods.In the practical part of the bachelor thesis, an analysis of selected fruits, vegetables and food products on the insoluble fiber content was carried out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů