JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Diplomová práce

Funkce trestu a trestání v moderní společnosti

The function of penalty and punishment in the modern society
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zejména principy a funkcemi trestání. Popisuje vývoj v přístupech k trestání a nejvýznamnější teorie funkcí trestu. V další části analyzuje současnou trestní politiku, ukládané trestní sankce a hodnotí je zejména z hlediska výše zmíněných principů a funkcí.
Abstract:
This thesis deals especially with the principles and functions of punishment. It describes the progression in the approach to the punishment and the most significant theories of the functions of punishment. In the other part it analyzes the present-day criminal policy, the punitive sanctions which are being imposed, and evaluates them in light of the aforementioned principles and functions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta