Mgr. Martin Winkler

Bakalářská práce

Usage of breathing, physical and relaxing exercises as daily tools for working with motivation and focus during schooling

Usage of breathing, physical and relaxing exercises as daily tools for working with motivation and focus during schooling
Anotace:
Bakalářská práce 'Využití dechových, fyzických a relaxačních technik při práci s motivací a soustředěním během běžné školní docházky' se snaží zdůraznit význam dechu a relaxace při výuce. Cílem práce je shromáždit dostupné informace k danému tématu, porovnat dostupné zdroje a informovat čtenáře – učitele o problematice. Dále se práce snaží najít propojení mezi dechovými, relaxačními a motivačními cvičeními …více
Abstract:
The diploma thesis 'Usage of breathing, physical and relaxing exercises as daily tools for working with motivation and focus during schooling' aims to emphasize the significance of breathing patterns and relaxation during schooling. The objective of the thesis is to gather data on the topic and to compare available sources while informing the target reader, the teacher, of the issue. Furthermore the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk